Card image cap
جشنواره ایده مرکز رشد ارس

جشنواره ایده مرکز رشد ارس

  • هزینه :رایگان 1400/2/9
  • برگزار کننده : مرکز رشد ارس
Card image cap
حمایت از ایده های نو-استعداد های درخشان و کارآفرینان

جشنواره رویش(از ایده تا ثروت) شهرستان اهر

  • هزینه :رایگان 1399/12/24
  • برگزار کننده : مرکز رشد واحد های فناور شهرستان اهر
Card image cap
از ایده تا ثروت

جشنواره رویش مرکز نوآوری شهرستان هشترود

  • هزینه :رایگان 1399/2/1
  • برگزار کننده : مرکز نوآوری شهرستان هشترود با همکاری پارک علم و فناوری استان اذربایجان شرقی
Card image cap
از ایده تا ثروت

جشنواره رویش مرکز نوآوری شهرستان بناب

  • هزینه :رایگان 1398/12/11
  • برگزار کننده : مرکز نوآوری شهرستان بناب و پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
Card image cap
از ایده تا ثروت

جشنواره رویش مرکز نوآوری شهرستان ملکان

  • هزینه :رایگان 1398/12/14
  • برگزار کننده : مرکز نوآوری شهرستان ملکان با همکاری فرمانداری ملکان و پارک علم و فناوری استان اذربایجان شرقی