آخرین اخبار

1398/07/21 16:12:18
چالش هفته (به زودی ...)
به زودی ... بخش جذب پیشنهادات و راهکارهای فنی برای چالش های هفته که از نیازهای فناوران صنایع و سازمان ها استخراج و شناسایی میشود، راه اندازی خواهد شد تا پل ارتباطی مستقیم بین تقاضا و عرضه نیازهای فناورانه فراهم شود.