آخرین اخبار

مراسم رو نمایی بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری کشور
تاریخ ایجاد خبر : 1398/6/10
ساعت ایجاد خبر : 11:10
شماره خبر : 1727

با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و روسای پارک های علم و فناوری کشور و امضای توافق نامه فیمابین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و صندوق نو آوری و شکوفایی گفتنی است در این مراسم تفاهم نامه واگذاری ۴۰ هکتار از زمین های دانشگاه هرمزگان به پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز امضا و مبادله گردید. 
 
محور های همکاری صندوق نو آوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری در قالب این بسته به شرح زیر است:
 
✅ارائه خدمات مالی در قالب تسهیلات و ضمانت نامه ها به واحد های مستقر در پارک هااز طریق تسهیلات ارائه شده به صندوق های پژوهش و فناوری 
✅همکاری با پارک های به عنوان کارگزار نظارت و ارزیابی 
✅پذیرش ضمانت پارک ها برای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها
✅ارائه تسهیلات مالکیت محل کار یا  استقرار موقت با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها 
✅اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها در صورت اقدام گروهی از شرکت ها برای ساخت تجمیعی فضای فیزیکی در پارکها
✅ اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاههای شرکت ها 
✅اعطای تسهیلات به شتاب دهنده های مستقر در پارک ها به منظور تامین سرمایه بذری و آماده سازی و تجهیز فضای استقرار 
✅اولویت دهی به بررسی سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده از سوی پارک ها
✅ ضمانت حداکثر ۸۰ درصد اصل و سود برآوردی حاصل از سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار و مادر تخصصی( هلدینگ) پذیرفته شده در بورس و فرابورس در شرکت های مستقر در پارک ها