آخرین اخبار

کارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه نوشتن طرح توجیهی کسب و کار"
تاریخ ایجاد خبر : 1398/6/10
ساعت ایجاد خبر : 17:2
شماره خبر : 1731
در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شد

کارگاه آموزشی آموزشی "آشنایی با نحوه نوشتن طرح توجیهی کسب و کار"روز چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398 با حضور شرکت های فناور مستقر در پارک و شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان شرقی،  با هدف توانمند سازی شرکت های فناور در زمینه فرایندهای کارآفرینی و تکنیک های کسب و کار، در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شد.

سر فصل مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ریز بود

• جایگاه طرح کسب و کار در فرایند کارآفرینی

• هدف از تدوین طرح کسب و کار

• ساختار و بخشهای مختلف یک طرح کسب و کار

• تحلیل صنعت 

• تکنیک های بررسی طرح کسب و کار

مهدی صدقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، مدرس این دوره بود.