آخرین اخبار

برنامه تلویزیونی دستاورد های علمی استان آذربایجان شرقی شبکه سهند
تاریخ ایجاد خبر : 1399/6/7
ساعت ایجاد خبر : 15:28
شماره خبر : 1956

برنامه تلویزیونی دستاورد شبکه سهند با موضوع دستاورد های علمی استان آذربایجان شرقی - 6 شهریور 1399 با حضور رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی دکتر عبد الرضا واعظی و رئیس دانشگاه تبریز دکتر میر رضا مجیدی

دانلود برنامه تلویزیونی دستاورد علمی استان آذربایجان شرقی