آخرین اخبار

گزارش تصویری سفر دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز
تاریخ ایجاد خبر : 1399/6/27
ساعت ایجاد خبر : 16:56
شماره خبر : 1968
گزارش تصویری سفر دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز - سه شنبه 25 شهریور 1399