آخرین اخبار

گزارش تصویری نشست شورای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1399/8/21
ساعت ایجاد خبر : 11:3
شماره خبر : 1986
20آبان ماه 1399