آخرین اخبار

کتابخانه

 کتابخانه پارک علم و فناوري استان آذربايجان شرقي با هدف کمک به تحقق اهداف پارک و ارائه خدمات به موسسات مستقر در پارک و واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد تأسيس شده است. اين کتابخانه با گردآوري مجموعه اي غني از منابع در زمينه هاي تخصصي متناسب با عملکرد پارک، حداکثر تلاش خود را در رفع نيازهاي اطلاعاتي کاربران مي کند.

منابع موجود در کتابخانه شامل:

 • کتب چاپي فارسي و لاتين
 • کتب الکترونيکي
 • مجلات فارسي و لاتين
 • روزنامه و خبرنامه
 • مجموعه نرم افزاري استانداردهاي ASTM, ASME, ISO,CNF, ANSI, DIN, ISA, IEL, …
 • VCDهاي آموزشي مورد نياز واحدهاي مستقر در زمينه هاي تخصصي فعاليت پارک
 • مجموعه مقالات علمي و فرهنگي نمايه
 • گزارشهاي طرحهاي پژوهشي انجام شده توسط پارک و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي سابق
 • گزارشهاي نهايي واحدهاي فناور مرکز رشد

خدمات قابل ارائه در کتابخانه پارک شامل:

 • استفاده و امانت منابع موجود
 • مطالعه در محل
 • فراهم آوري منابع مورد نياز کاربران از طريق خريد يا امانت بين کتابخانه اي
 • دسترسي به منابع و پايگاههاي اطلاعاتي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري
 • استفاده از فيلمهاي آموزشي
 • استفاده از اينترنت

اين کتابخانه با عضويت پذيري، به دانشجويان و کارکنان ساير دانشگاهها و سازمانها نيز ارائه خدمات مي کند. 

ارتباط با ما

نام: خانم سيفي
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: 34265010-041
نمابر: 33362282-041
ايميل: seifi@eastp.ir
آدرس:تبریز- آخمقیه- سايت اصلي پارك (مجتمع عصر انقلاب)، واحد كتابخانه.  

ساعات مراجعه:8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه