آخرین اخبار

معرفی سيستم تلفن گويا پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی


پارک علم و فناوری به منظور شفاف نمودن ارتباط خود با شرکتهای مراجعه کننده  و مردم عزيز و همچنين افزايش سطح آگاهی آنان در زمينه های گوناگون و نيز امکان دريافت نظرات ، پيشنهادات و انتقادات امت ايثارگر استان آذربایجان شرقی در طول شبانه روز ، اقدام به ايجاد مرکز رايانه ای اطلاع رسانی نموده است. اين مرکز دارای ويژگيهای خاص بوده و از اين نظر  منحصر به فرد می‌باشد. در ايجاد اين سيستم تلاش فراوانی شد تا مشترکين بدون مراجعه به پارک تاحد امکان بتوانند مشکل خود را برطرف نمايند. در اين سيستم سعی گرديده تا اهم اطلاعاتی که بيشتر مشترکان با آن سروکار دارند به طرز ساده و روان تشريح شود.

شماره تلفن گويا: 4265014