اخبار مرتبط

    برنامه مطالبه شبکه سهند با موضوع موانع و چالش ها در هفته پژوهش با حضور دکتر سعید جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
    تاریخ ایجاد خبر : 1401/9/20
    ساعت ایجاد خبر : 12:41
    شماره خبر : 3233