اخبار مرتبط

  صدور پروانه بهره‌برداری برای استقرار واحدهای فناور با مسئولیت پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی
  تاریخ ایجاد خبر : 1401/12/19
  ساعت ایجاد خبر : 13:19
  شماره خبر : 3269
  جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استقرار واحدهای فناور با مسئولیت پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی و از سوی وزارت صمت استان صادر می‌گردد.

  به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی، طی جلسه‌ای با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی، دکتر قاسمی‌وند رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرس کل آذربایجان‌شرقی و مهندس نگهبان معاون برنامه‌ریزی سازمان صمت استان مقرر شد جهت بهره‌مندی از مصوبه ضوابط استقرار واحد‌های صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان (تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 120997/ت48608ه مورخ 15/09/1394) برای شرکت‌های فناور، با مسئولیت پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی، نامه‌ای مبنی بر احراز صنایع پیشرفته بودن شرکت‌های فناور و شمولیت واحد به سازمان صمت ارسال گردد، تا سازمان صمت برای این قبیل واحدها (مشابه با شرکت‌های دانش‌بنیان) به لحاظ استقرار و فعالیت در پارک علم و فناوری، پروانه بهره‌برداری صادر نماید.

  شایان ذکر است برای اخذ پروانه بهره‌برداری، شرکت‌های فناور می‌بایست تاییدیه فناوری صادر شده و همچنین نامه معرفی از سوی پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی را به سازمان صمت استان ارائه دهند.