اخبار مرتبط

    گزارش تصویری از افتتاح یازدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
    تاریخ ایجاد خبر : 1402/9/14
    ساعت ایجاد خبر : 20:32
    شماره خبر : 3418