اخبار مرتبط

    گزارش تصویری از دومین روز برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
    تاریخ ایجاد خبر : 1402/9/15
    ساعت ایجاد خبر : 21:29
    شماره خبر : 3421