اخبار مرتبط

  برگزاری سومین سمینار آشنایی با خدمات پارک علم و فناوری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/2/30
  ساعت ایجاد خبر : 14:41
  شماره خبر : 3529
  این سمینار با حضور معاون محترم فناوری پارک آقای دکتر زینالی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع آقای دکتر شهبازی، مدیر بازاریابی آقای مهندس خلقی، مدیر موسسات خانم مهندس آرین خواه، کارشناس صنایع خلاق خانم مهندس ایامی، کارشناس مرکز رشد خانم مهندس کرمی و مدیرکارآفرینی و فناوری های نرم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آقای دکتر میرشفیعی در سالن الغدیر دانشگاه برگزار گردید.

  این سمینار با حضور معاون محترم فناوری پارک آقای دکتر زینالی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع آقای دکتر شهبازی، مدیر بازاریابی آقای مهندس خلقی، مدیر موسسات خانم مهندس آرین خواه، کارشناس صنایع خلاق خانم مهندس ایامی، کارشناس مرکز رشد خانم مهندس کرمی و مدیرکارآفرینی و فناوری های نرم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آقای دکتر میرشفیعی در سالن الغدیر دانشگاه برگزار گردید. 
  در این نشست شرکت کنندگان با خدمات پارک علم و فناوری به شرکت های دانش بنیان و صنایع خلاق جهت تولید ایده و دریافت تسهیلات و حمایت های پارک آشنا شدند.

   شایان ذکر است پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است اقدام به معرفی خدمات پارک و جذب شرکت های فناور و دانش بنیان جهت توسعه زیست بوم فناوری نموده است.