اخبار مرتبط

  نشست مشترک پارک علم و فناوری با جهاد دانشگاهی
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/3/25
  ساعت ایجاد خبر : 9:3
  شماره خبر : 3548
  جلسه بررسی مرکز رشد مشترک با جهاد دانشگاهی با حضور دکتر زینالی، معاون فناوری و نوآوری پارک و مهندس محمدیاری مدیر مراکز رشد با حضور مهندس لطفی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

  جلسه بررسی مرکز رشد مشترک با جهاد دانشگاهی با حضور دکتر زینالی، معاون فناوری و نوآوری پارک و مهندس محمدیاری مدیر مراکز رشد با حضور مهندس لطفی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. 

  در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه‌ای مبتنی بر مرکز مشترک و شتابدهی با جهاد دانشگاهی منعقد گردد