اخبار مرتبط

  بازدید رییس پارک علم و فناوری و شرکتهای فناور از اسکله بندرگاه شهید رجایی
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/3/28
  ساعت ایجاد خبر : 23:39
  شماره خبر : 3553
  بازدید رییس پارک علم و فناوری و شرکتهای فناور از اسکله بندرگاه شهید رجایی گفتنی‌است، 40 درصد از تبادلات اصلی ایران در این اسکله انجام میگردد.

  بازدید رییس پارک علم و فناوری و شرکتهای فناور از  اسکله بندرگاه شهید رجایی 
  گفتنی‌است، 40 درصد از تبادلات اصلی ایران در این اسکله  انجام میگردد.