جدیدترین محصولات درج شده

گوگرد میکرونیزه

تعداد بازدید: 32 عدد

کد محصول: 162

گوگرد میکرونیزه

دستورالعمل استفاده : در باغات بصورت چالکود بازای هر درخت 400 الی 500 گرم و در هنگام کشت در مزارع بصورت پودرپاشی بازای هر کتار 400 تا 500 کیلوگرم ، 2 تا 3 کیلوگرم در هر هزار لیتر بصورت محلول پاشی استفاده گردد.

موارد مصرف : جهت مصرف در زراعت ، باغات و تاکستان ها (انگور ، سیفی جات و ...)

نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز

شماره تماس: 0413244112

ایمیل: tabdil.mohandesi@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: