آزمایشگاه بیوتکنولوژی  و میکروبیولوژی

مقدمه:

آزمایشگاههای تخصصی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، جامع ترین آزمایشگاه خدمات تحقیقاتی و صنعتی شمال غرب کشور می باشد که با تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته و بی نظیر مورد نیاز رشته های مختلف از معتبرترین کمپانیهای دنیا، با انگیزه سوق دهی و تمرکز بیشتر بر روی تحقیقاتی کاربردی و هدفمند، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در هزینه های پروژه ها، انجام پروژه ها در مسیری با حداقل چالشها، امکان بهره وری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی در منطقه و کشور ایجاد شده است.

 

تاریخچه:

آزمایشگاه بیوتکنولوژی با هدف جوابدهی به کلیه نیازهای پایه بیولوژیکی  از قبیل بیوتکنولوژی ژنتیک-زیست سلولی و ملکولی کشت سلولی برای کاربرد های دارویی- آزمایشات میکروبیولوژیکی- آزمایشات  بیولوژیکی  صنایع غذایی و آزمایشات بیولوژیکی کشاورزی و ...تاسیس شده است.

دستگاهها وتست های میکروبی  آزمایشگاه معتمد محیط زیست طی سالهای  1391 تا 1396  راه اندازی شده و درنهایت درسال 1396 تکمیل شده است. و نیز راه اندازی تعدادی از تست های آنتی باکتریال کف پوش ها پلاستیکها و منسوجات  انجام یافته یا در شرف انجام می باشد.صنایع هدف:

صنایع تولیدی مواد غذایی

صنایع تولیدی فراورد های کشاورزی

 - تحقیقات بیوتکنولوژیکی

-کشت سلولی و میکروبیولوژی

 • کلیه رشته های بیولوژی در شرایط تحقیقاتی

  بهداشتی دارویی با گرایش زیست فناوری و ژنتیکی
 

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیوتکنولوژی عبارتند از:


 

 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • ترموسایکلر پالم سایکلر
 • پیکودراپ
 • ترموسایکلر پی ی کیو استار
 • یو وی تچ برای تشخیص ژل
 • ترموسایکلر ریل تایم
 • میکروسکوپ معکوس
 • ترموسایکلر گرادیانت
 • میکروسکوپ نوری
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ فلوروسانس
 • سانتریفیوژ
 • یخچال
 • آون
 • فریزر منهای 85
 • اندازه‌گیر pH
 • یخچال فریزر
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز دوبعدی افقی
 • حمام آب
 • منبع تغذيه الکتروفورز
 • آب مقطر گیری
 • الکتروفورز دوبعدی عمودی
 • هود لامینار کلاس II
 • همزن حرارتی
 • دستگاه الکتروفورز موئین
 • همزن مکانیکی
 • ترازو با حساسیت 0/001
 • انکوباتور CO2 دار
 • ترازو با حساسیت 0/0001
 • انکوباتور یخچالدار و همزندار
 • ورتکس
 • الایزا یا میکروپلیت ریدر
 • استبلایزر
 

ردیف

عناوین خدمات آزمایشگاهی

توضیحات

1

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کمی برای یک نوع باکتری

طبق استاندارد ملی 10900   - ISO 22196     -   JIS    2801

2

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کمی برای نوع دو باکتری

طبق استاندارد ملی 10900   - ISO 22196     -   JIS    2801

3

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کیفی

بروش آنتی بیوگرام

4

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کمی برای یک باکتری

  بر اساس استاندارد ملی ISIRI 11070 و استاندارد ISO 20743

5

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کمی برای دو باکتری

بر اساس استاندارد ملی ISIRI 11070 و استاندارد ISO 20743

6

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کیفی

براساس انتشار اگاربا استاندارد ملی ISIRI 9488 و استاندارد ISO 20645

7

کلیه کارهای تحقیقاتی در زمینه اندازه گیری آنتی باکتریال از قبیل استخراج عصاره گیاهان دارویی واندازه گیری فعالیت هر نوع محلول یا ماده ای  بروش انتشار اگار برای هرنمونه وبرای یک نوع باکتری

 

8

تست میکروبی توتال کلیفورم

با مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست

9

تست میکروبی فوکال کلیفورم

با مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست

10

تست پی سی آر معمولی  

Palm cycler-pcr

11

تست پی سی آر معمولی  

PeqSTAR -pcr

12

تست پی سی آر معمولی  

Gradient PCR

13

تست پی سی آر هم زمان یا ریل تایم  

 

14

سانتریفوژ با دستگاه میکروسانتریفوژ

در حد هزار میکرو لیتر یا کمتر

15

سانتریفوژ با دستگاه سانتریفوژ آزمایشگاهی

در حد  ده سی سی

16

سانتریفوژ با دستگاه سانتریفوژ یخچالدار

در حد هزار میکرو لیتر یا کمتر

17

تست تعیین غلظت دی ان ای و پروتئین ها  

با دستگاه پیکودراب

18

استفاده از میکروسکوپ نوری

 

19

تست ثبت و نگهدارنده تصویر ژل‌ها  

با دستگاه یو وی تچ

20

استفاده از میکروسکوپ معکوس

 

21

تست انکوباسیون با دی اکسید کربن  در کشت سلولی ومیکروبی و قارچی و....

با دستگاه انکوباسیون دی اکسید کربن

22

تست انکوباسیون در کشت میکروبی

با دستگاه انکوباتور یخچالدار  همزن

23

استریل خشک

با دستگاه آون

24

تست اندازه گیری پی اچ

با دستگاه پی اچ متر

25

الکتروفورز

با دستگاه الکتروفورز عمودی

26

تست تهیه ژل پلی اکریل امید

 

27

استریل مرطوب 

با دستگاه اتوکلاو

28

حمام آب قابل تنظیم  

 

29

دستگاه تولید کننده آب دیو نیزه

 

30

استفاده از فزیزر منهای 85

 

31

استفاده از هود لامینار کلاس دو

 

32

تست تعیین غلظت مولکول ها و پروتئین ها بروش ایمنولوژیکی

با دستگاه خوانشگر الایزا

33

استفاده از میکروسکوپ فلوروسانس

 

34

تعیین غلظت مولکول هایی مثل دی ان ای پپتیدها و پروتئی ها در غلظت بسیار کم

با دستگاه الکتروفورز موئین

35

استفاده از ترازوی حساس یا دقت یک ده هزارم

 

36

استفاده از ترازوی حساس یا دقت یک هزارم)

 

37

استفاده از منبع تغذيه الکتروفورز دوبعدی

 

38

استفاده از دستگاه مایکرویو

 

39

استفاده از دستگاه همزن حرارتی

 

40

استفاده از دستگاه استبلایزر

 

41

استفاده از دستگاه مینی سانتریفوژ

 

42

انجام تست آگارز

با دستگاه الکتروفورز دوبعدی افقی کوچک

43

استفاده از دستگاه ورتکس

 

44

استفاده از دستگاه همزن

 

 
 

نشانی آزمایشگاهها : تبریز شهرک اندیشه کیلومتر 3 جاده امام زاده کرجانی پارک علم و فناوری استان آذربایجان­شرقی  

 تلفن: 34265022  041، داخلی 405مستقیم  34265038 - 041

نمابر:   34265006  -041

تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

       سال 1397  

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ردیف

عناوین خدمات آزمایشگاهی

هزینه(ریال)

توضیحات

1

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کمی برای یک نوع باکتری

2000000

طبق استاندارد ملی 10900   - ISO 22196     -   JIS    2801

2

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کمی برای نوع دو باکتری

3500000

طبق استاندارد ملی 10900   - ISO 22196     -   JIS    2801

3

تعیین فعالیت آنتی باکتریال کف پوش ها و پلاستیکها بروش کیفی

1000000

بروش آنتی بیوگرام

4

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کمی برای یک باکتری

2000000

  بر اساس استاندارد ملی ISIRI 11070 و استاندارد ISO 20743

5

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کمی برای دو باکتری

3500000

بر اساس استاندارد ملی ISIRI 11070 و استاندارد ISO 20743

6

تست آنتی باکتریال اندازه گيري فعاليت ضدباكتريايي بروی منسوجات آنتی باکتریال بروش کیفی

1000000

براساس انتشار اگاربا استاندارد ملی ISIRI 9488 و استاندارد ISO 20645

7

کلیه کارهای تحقیقاتی در زمینه اندازه گیری آنتی باکتریال از قبیل استخراج عصاره گیاهان دارویی واندازه گیری فعالیت هر نوع محلول یا ماده ای  بروش انتشار اگار برای هرنمونه وبرای یک نوع باکتری

500000

 

8

تست میکروبی توتال کلیفورم

000,450

با مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست

9

تست میکروبی فوکال کلیفورم

000,450

با مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست

10

تست پی سی آر معمولی  

50000

Palm cycler-pcr

11

تست پی سی آر معمولی  

50000

PeqSTAR -pcr

12

تست پی سی آر معمولی  

50000

Gradient PCR

13

تست پی سی آر هم زمان یا ریل تایم  

200000

 

14

سانتریفوژ با دستگاه میکروسانتریفوژ

20000

در حد هزار میکرو لیتر یا کمتر

15

سانتریفوژ با دستگاه سانتریفوژ آزمایشگاهی

25000

در حد  ده سی سی

16

سانتریفوژ با دستگاه سانتریفوژ یخچالدار

50000

در حد هزار میکرو لیتر یا کمتر

17

تست تعیین غلظت دی ان ای و پروتئین ها  

70000

با دستگاه پیکودراب

18

استفاده از میکروسکوپ نوری

20000

 

19

تست ثبت و نگهدارنده تصویر ژل‌ها  

40000

با دستگاه یو وی تچ

20

استفاده از میکروسکوپ معکوس

20000

 

21

تست انکوباسیون با دی اکسید کربن  در کشت سلولی ومیکروبی و قارچی و....

100000

با دستگاه انکوباسیون دی اکسید کربن

22

تست انکوباسیون در کشت میکروبی

50000

با دستگاه انکوباتور یخچالدار  همزن

23

استریل خشک

50000

با دستگاه آون

24

تست اندازه گیری پی اچ

50000

با دستگاه پی اچ متر

25

الکتروفورز

50000

با دستگاه الکتروفورز عمودی

26

تست تهیه ژل پلی اکریل امید

50000

 

27

استریل مرطوب 

30000

با دستگاه اتوکلاو

28

حمام آب قابل تنظیم  

20000

 

29

دستگاه تولید کننده آب دیو نیزه

50000

 

30

استفاده از فزیزر منهای 85

20000

 

31

استفاده از هود لامینار کلاس دو

20000

 

32

تست تعیین غلظت مولکول ها و پروتئین ها بروش ایمنولوژیکی

50000

با دستگاه خوانشگر الایزا

33

استفاده از میکروسکوپ فلوروسانس

50000 1

 

34

تعیین غلظت مولکول هایی مثل دی ان ای پپتیدها و پروتئی ها در غلظت بسیار کم

200000

با دستگاه الکتروفورز موئین

35

استفاده از ترازوی حساس یا دقت یک ده هزارم

80000

 

36

استفاده از ترازوی حساس یا دقت یک هزارم)

25000

 

37

استفاده از منبع تغذيه الکتروفورز دوبعدی

5000

 

38

استفاده از دستگاه مایکرویو

15000

 

39

استفاده از دستگاه همزن حرارتی

15000

 

40

استفاده از دستگاه استبلایزر

2000

 

41

استفاده از دستگاه مینی سانتریفوژ

25000

 

42

انجام تست آگارز

20000

با دستگاه الکتروفورز دوبعدی افقی کوچک

43

استفاده از دستگاه ورتکس

10000

 

44

استفاده از دستگاه همزن

10000

 

 

نشانی آزمایشگاهها : تبریز  شهرک اندیشه کیلومتر 3 جاده امام زاده کرجانی پارک علم و فناوری استان آذربایجان­شرقی  

 تلفن: 34265022  041، داخلی 405 , مستقیم  34265038 - 041

نمابر:   34265006  -041
 

* تخفیف ها

1- دانشجویان دانشکده علوم طبیعی 15 درصد

2- دانشجویان سایر دانشگاهها10  درصد