جدیدترین محصولات درج شده

آرمان تجهيز ژرف نگر-حقوقی
مدیرعامل: علي مهديزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: ---
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس: 4134450086
فاکس:
موبایل: 9148885681
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات: