پردازش بازار پویا-حقوقی
CEO: حامد امجدی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09125981052
Fax:
Mobile: 09125981052
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: