Card image cap

راد پویا طب ارس

تولید الکتروگونیا متر

09141769168

09141769168@mobile.mobile

More Info
Card image cap

مسیر پویا جویان ارس

تولید دستگاه ردیاب خودرو

09120139256

09120139256@mobile.mobile

More Info
Card image cap

آروند ابتکار پیشرو ارس

تولید دستگاه وجین کن

09149621953

09149621953@mobile.mobile

More Info
Card image cap

تورال تاج نانو صنعت ارس

تولید نانو مواد آبگریز

9113123045

9175650073@mobile.mobile

More Info
Card image cap

تولیدی پودر پکتین پودر ارس

تولید پکتین

09143114372

09143114372@mobile.mobile

More Info
Card image cap

آیگون صنعت سهند

سامانه قونقا

09141185916

09141185916@mobile.mobile

More Info
Card image cap

آرمان تایماز ارس

خرید و فروش اینترنتی محصولات کشاورزی

09124871426

09124871426@mobile.mobile

More Info
Card image cap

بهران مبین ارس

تولید آب صابون سازگار با محیط زیست

9144172051

09143094107@mobile.mobile

More Info
Card image cap

آذر کیمیا خاتم ارس

کود های هوشمند و زئولیت

9144165600

9144165600@mobile.mobile

More Info
Card image cap

آرتین نگین تابان ارس

بتن ارتینیک

09394255259

09394255259@mobile.mobile

More Info
Card image cap

اتصال صنعت سهند ارس

تولید کنتور آب هوشمند

9144141990

9144141990@mobile.mobile

More Info
Card image cap

نیکان کیمیا گران ارس

تولید نخ دندان با اندود یکنواخت زغال اکتیو با موم و اسانس

09143076203

09143076203@mobile.mobile

More Info
Card image cap

پردیسان سبز زرین نوین(مرکز رشد کشاورزی)

تولید میکروگرین در فضاهای کنترل شده داخلی با استفاده از کشت طبقاتی و هیدروپونیک، تحت تابش نور مخصوص

09141012954

09141012954@mobile.mobile

More Info
Card image cap

اکسیر کاوش زیست آراز(مرکز رشد کشاورزی)

تولید باکتری پروبیوتیک بومی

09131066866

09131066866@mobile.mobile

More Info
Card image cap

بذر هزار دانه سهند(مرکز رشد کشاورزی)

تولید بذور پرورشی 3 و مادری غلات

09144052363

09144052363@mobile.mobile

More Info
Card image cap

طبیعت پژوهان کشاورزی سهند(مرکز رشد کشاورزی)

تولید بیو نهال بادام از ارقام دیر گل و متحمل به سرما روی پایه رویشی متحمل به کم آبی

9148325809

9148325809@mobile.mobile

More Info
Card image cap

شیمی صنعت رشد سهند

تولید و بکارگیری نقاط کوآنتومی گرافن در روان سازهای صنعتی

09355747464

09355747464@mobile.mobile

More Info
Card image cap

مهر آذر پرداز نیرو

طراحی و ساخت دستگاه کنترل از راه دور تجهیزات الکتریکی در قالب اینترنت اشیاء

09143028277

09143028277@mobile.mobile

More Info