کارگزاران تجاری سازی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
 

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با هدف تجاری سازی و توسعه بازار محصولات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، با شرکت های ذیل به عنوان کارگزاران تجاری سازی پارک فعالیت می‌نمایند

 
  • •  شرکت پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر:  عاطفه اصیل -  04133350693
  • •  شرکت شتاب گستر حامی ارک:  علی ساتکی -   04133362449
  • •  شرکت پویندگان آینده نگار کاسپین:  سویل دلجوان قدرتی -  041333869141
  • •  شرکت تبادل فناوری رزامیر:  امیر رضا جهانگیری -  041333840281
  • •  شرکت دانش بنیان پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر:   04133109506 -09018096518