واحد آزمایشگاه

یکی از بزرگ­ترین و مهمترین بخشهای پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی آزمایشگاههای تخصصی آن می­باشد و در حال حاضر جامع ­ترین آزمایشگاه خدماتی تحقیقاتی و صنعتی شمال غرب کشور به شمار می­رود. این آزمایشگاهها با هدف متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته و بی­ نظیر مورد نیاز رشته ­های مختلف از معتبرترین کمپانی­ های دنیا، با انگیزه سوق دهی و تمرکز بیشتر بر روی تحقیقاتی کاربردی و هدفمند، بهره­ وری بهینه از امکانات موجود، صرفه ­جویی در هزین ه­های پروژه ­ها، انجام پروژه­ ها در مسیری با حداقل چالشها، امکان بهره­ وری از داده­ ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی شرکت­های دانش­ بنیان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی در منطقه و کشور ایجاد شده است.

دامنه خدمات و فعالیت­های جاری آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمايشگاههای‌ تخصصي شيمي پارك علم و فناوري استان آذربايجان‌شرقي با اخذ گواهينامه آزمايشگاه‌هاي معتمد محيط زيست كشور در زمينه آناليز كامل نمونه‌هاي فاضلاب و پساب‌هاي صنعتي فعاليت گسترده‌اي مي‌نمايد. كليه نتايج آناليزهاي انجام شده توسط اين آزمايشگاه در زمينه آب و فاضلاب مورد تائيد سازمان حفاظت محيط زيست كشور مي‌باشد.

تجهیزات و دستگاه‌هاي آزمايشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی
 • دستگاه اندازه گیری pH : (pH Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت و اندازه گیری کل جامدات محلول: (EC & TDS Meter)
 • دستگاه اندازه گیری کدورت: (Turbidimeter)
 • دستگاه تعیین BOD5
 • دستگاه تعیین COD
 • دستگاه اسپکتروفتومتر
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول: DO Meter
 • دستگاه فلیم فتومتر: (Flame Photometer)
آزمایشگاه بیولوژی
 • دستگاه انکوباتور شیکردار
 • آون
 • دستگاه اتوکلاو
 • دستگاه بن ماری
 • هود لامينار
آزمونهای قابل انجام در آزمایشگاه معتمد محیط زیست

پارامترهای فیزیکو شیمیایی
 • تعیین pH به روش الکترومتری
 • تعیین هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی
 • تعیین COD به روش هضم برگشتی باز
 • تعیین BOD5
 • تعیین کلرید به روش آرژانومتری
 • تعیین فسفر به روش کلرید قلع
 • تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 180 ˚C
 • تعیین میزان کل جامدت معلق خشک شده در 103 ˚C
 • تعیین قلیائیت به روش حجم سنجی
 • کلر باقیمانده با کیت رنگ سنجی
 • تعیین سدیم با روش نورسنجی نشری شعله
 • تعیین پتاسیم با روش نورسنجی شعله

پارامترهای بیولوژیکی
 • روش تخمين محتمل ترين تعداد (M.P.N)
 • توتال کلیفرم
 • فوکال کلیفرم
دستگاه بن ماری (Water Bath)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت،در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. محدوده دمایی بن‌ماری‌ ها به طور معمول از دمای اتاق تا 100 درجه سانتی گراد می باشد.

دستگاه آب مقطرگیری، Water Purification Systems

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

وسیله ای برای تهیه آب مقطر

ترازو دیجیتالی

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

وسیله ای برای سنجش وزن و تعیین مشخصات اجسام نظیر تعیین وزن مخصوص

اندازه گیری اکسیژن محلول ( DO Meter)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

اندازه گیری فسفات

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

فسفر در اکثر آبهای طبیعی و پسابها تقریباً فقط بصورت فسفات وجود دارد. در این روش محلول رقیق ارتوفسفات تحت شرایط اسیدی تشکیل اسید مولیبدو فسفریک می دهد. این اسید توسط کلرید قلع احیا شده و رنگ آبی مولیبدنیوم را تولید می کند. عبور نور توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت می شود.

تعیین COD

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، معیاری است برای سنجش اکسیژن هم ارز ترکیبات آلی که می توانند توسط یک اکسید کننده قوی اکسید و تجزیه شوند. اندازه گیری COD به دو روش دستگاهی و روش هضم برگشتی باز انجام می گیرد.

تعیین BOD5

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

در آزمایش BOD مقداراکسیژن لازم برای اکسیداسیون بیولوژیک فاضلابها، پسابها و آبهای آلوده اندازه گیری می شود. در این آزمایش میزان اکسیژن مصرف شده برای تجزیه بیوشیمیایی مواد آلی توسط باکتریها طی مدت زمان مشخص (5 روز) تعیین می گردد.

آون (Oven)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-04

وسیله ای برای خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی و در برخی آزمایشات برای خشک کردن کاغذ صافی

اندازه گیری کدورت (Turbidimeter)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

این دستگاه قابل حمل بوده و قابلیت اندازه گیری کدورت از 0.01 تا 1000 NTU را دارد. اندازه گیری کدورت با استفاده از این دستگاه بر اساس اصول نفلومتری انجام می گیرد.

اندازه گیری هدایت و اندازه گیری کل جامدات محلول (EC & TDS Meter)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه معتمد محیط زیست شماره تماس آزمایشگاه: 34265048-041

کل جامدات محلول (TDS) با اندازه گیری هدایت محلول تعیین می گردد. 

آزمایش MPN (شناسایی باکتریهای کلیفرم)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی شماره تماس آزمایشگاه: 34265038-041

اتوکلاو ( Autoclave)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی شماره تماس آزمایشگاه: 34265038-041

برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب می باشد. همچنین از این وسیله در مواردی که برای انجام واکنش شیمیایی نیاز به دما و فشار بالا باشد استفاده می‌شود

آون (Oven)

آزمایشگاه مربوطه: (آزمایشگاه بیوتکنولوژی) شماره تماس آزمایشگاه: 34265038-041

برای استریل خشک تجهیزات قابل  استریل

انکوباتور (Incubator)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی شماره تماس آزمایشگاه: 34265038-041

یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود.این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کرین شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند.

هود لامینار( Laminar Air Flow)

آزمایشگاه مربوطه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی شماره تماس آزمایشگاه: 34265038-041

محیطی تقریبا استریل را برای انجام تست هایی که نیاز به محیط استریل دارند فراهم می کند.