آخرین اخبار

وظایف واحدهای سازمانی پارک


 • وظايف معاونت امور پشتيباني
  • همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء؛
  • كنترل و نظارت برحسن اجراي قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء در زمينه امور اداري، استخدامي تشكيلاتي، مالي، معاملاتي و رفاهي پارك و واحدهاي تابعه؛
  • كنترل و نظارت بر انجام كليه امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات؛
  • انجام بررسي‌هاي سازمان و برآورد نيروي انساني مورد نياز پارك و واحدهاي تابعه؛
  • تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك؛
  • نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور تعميراتي لازم؛

 • وظايف معاونت فناوري
  • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تحقق اهداف مندرج در ماده 2 اساسنامه و ارائه آنها به رييس پارك جهت اقدامات بعدي؛
  • برنامه‌ريزي و سازماندهي براي ارائه خدمات مفيد و موثر به واحدهاي فناور به منظور كمك به رشد آنها؛
  • برنامه‌ريزي به منظور جهت‌دهي فعاليت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فناوري؛
  • برنامه‌ريزي در رابطه با جذب امكانات و جلب مشاركت مالي و فني مراكز علمي، تحقيقاتي، صنعتي و توليدي استان به منظور تجميع با توانمنديهاي واحدهاي فناوري؛
  • برنامه‌ريزي جهت ايجاد فضاي مناسب فعاليت‌هاي علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخلي و خارجي؛
  • برنامه‌ريزي جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور و همكاري واحدهاي فناوري خارجي در پارك به منظور توسعه فناوري شركت ها و واحدهاي فناور بومي؛

 • وظايف مديريت مؤسسات
  • دريافت گزارشات نظارتي بر روند فرآيندهاي مراكز رشد از مديران مراكز در زمينه پذيرش، شوراي مركز رشد و كميته‌هاي تخصصي؛
  • بهينه‌سازي فرآيندها و تعاملات بخشهاي مختلف پارك با مسئولان مؤسسات، واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك؛
  • تعيين اولويت هاي تحقيقاتي با توجه به نياز جامعه و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پارك؛
  • اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضيان استقرار در پارك؛
  • همكاري در تهيه و تكميل پرسشنامه‌ها، فرمها و اطلاعات درخواستي مقامات مافوق در ارتباط با مركز رشد؛
  • بررسي و ارزيابي برنامه كاري واحدهاي فناوري (پيش رشد) براي ورود به مرحله رشد؛

 • وظايف اداره خدمات فني و تخصصي
  • ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي عرضه خدمات فني و تخصصي به واحدهاي فناور، شركت‌هاي مستقر در پارك و متقاضيان خارج از پارك،
  • تقسيم فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي قابل واگذاري به متقاضيان اعم از واحدهاي فناور، هسته‌هاي تحقيقاتي و شركت‌هاي مستاجر،
  • نظارت بر روند بهره‌برداري‌واحدهاي فناور و سايرشركت‌ها از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي،
  • طراحي واحدهاي آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز و پيشنهاد آن به مقامات مافوق،
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه كاري [Business Plan (B.P.)] طرحهاي مستقر در پارك و مركز رشد،
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌كاري (B.P.) پارك و مركز رشد،

 • وظايف حراست
  • آموزش و توجيه كاركنان پارك و نيز افراد واحدهاي مستقر در پارك در خصوص مراقبتهاي حفاظتي از افراد، تاسيسات و اماكن پارك،
  • طبقه بندي تاسيسات و اماكن به منظور تامين حفاظت لازم از آنها،
  • حفاظت از تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال، بي‌نظمي و خرابكاري،
  • انجام اقدامات و پيش‌بيني‌‌هاي لازم به منظور جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي،
  • كنترل تردد كاركنان، فناوران و مراجعين در تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده پارك و واحدهاي تابعه،
  • اعمال نظارت و مراقبتهاي لازم از نظر ايمني به هنگام تشكيل همايشها، گردهمايي‌ها و جلسات عمومي،

 • وظايف اداره عمراني
  • نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي پارك و واحدهاي تابعه؛
  • انجام امور مربوط به تعميرات ساختمان ها و تاسيسات پارك و واحدهاي تابعه با هماهنگي امور اداري و واحدهاي ذيربط؛
  • انجام اقدامات و مراقبتهاي لازم جهت استفاده از شبكه داخلي برق، آب و فاضلاب، گاز، تلفن و دستگاه هاي تهويه و حرارت مركزي، آسانسورها، وسايل گرمايشي، برودتي و امثال آن؛
  • تهيه و تنظيم و عقد قراردادهاي لازم جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني با رعايت ضوابط و مقررات و زير نظر معاونت پشتيباني؛
  • نطارت بر اجراي طرحهاي عمراني پارك؛

 • وظايف اداره بازاريابي و ارتباطات
  • همكاري با واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در زمينه بازاريابي و پروژهيابي و هدايت فعاليت‌هاي آنها؛
  • برقراري ارتباطات مناسب و جلب مشاركتهاي مالي از نهادهاي استاني براي حمايت مالي از واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر؛
  • جلب نظر و اخذ مساعدتهاي مالي و تجهيزاتي موسسات علمي و فني بين‌المللي و پيگيري براي انعقاد تفاهمنامه و توافقنامه‌هاي مربوط؛
  • ارزيابي درخواستهاي استقرار از لحاظ كشش بازار؛
  • برقراري ارتباط با صنايع و مراكز اقتصادي اعم از بخش دولتي و غير دولتي جهت دريافت نيازهاي تحقيقاتي و پروژه‌هاي مورد نياز آنها؛
  • ايجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به منظور دريافت پروژه‌هاي خاتمه يافته و بهره‌برداري‌واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر از نتايج مزبور؛

 • وظايف مديريت مالي
  • اجراي خط مشي‌ها و سياست‌هاي تعيين شده از سوي مقامات مافوق در زمينه مسائل مالي؛
  • تهيه و تنظيم بودجه‌هاي جاري، اختصاصي و عمراني پارك و ارائه آن به معاونت پشتيباني جهت اقدامات بعدي؛
  • وصول درآمدهاي پارك در چارچوب قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء؛
  • اخذ وجه از خزانه؛
  • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي پارك؛
  • تهيه اطلاعات مالي لازم در مورد دريافتها و پرداختها؛

 • رياست، روابط عمومي و بين‌الملل
  • دريافت نامه‌هاي واصله از مركز، موسسات و واحدهاي مختلف كه لازم است به نظر رييس پارك برسد،
  • تهيه پيش‌نويس و صدور نامه‌هايي كه متضمن نظرات و دستورات رييس پارك به واحدهاي تحت سرپرستي مي‌باشد،
  • پيگيري و تعقيب دستورات صادره از سوي رييس پارك،
  • پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنان جهت تماس با مسئولين مربوطه در پارك و مركز رشد و واحدهاي فناور،
  • دعوت از افراد جهت تشكيل و شركت در جلسات و كميسيون‌ها،
  • تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آنها به واحدهاي ذيربط،