معرفی مرکز رشد
در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه مراکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی، در اسفند ماه 1395 مجوز اولیه تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان آذربایجان شرقی و با محوریت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به عنوان سازمان موسس صادر گردید. بر اساس تفاهم همکاری برای راه اندازی و راهبری مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی بین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، فعالیت این مرکز رشد آغاز شده و در حال حاضر به جذب و پذیرش واحدهای فناور اقدام می نماید.

خدمات و امکانات مرکز رشد 
خدمات قابل ارائه در مرکز شامل استفاده از آزمایشگاه های مجهز مرکز تحقیقات کشاورزی و استفاده از دانش فنی کارشناسان و محققان و مدرسان مرکز ، برگزاری دوره های مورد نیاز فناوران و فضاهای تولیدی و کشاورزی می باشد و محصول تولید شده توسط فناور قابل تبلیغ از طریق مرکز تحقیقات و سازمان جهادکشاورزی می باشد.

آدرس دفاتر مركز رشد:
-تبریز، جاده تهران، دو کیلومتر بعد از پلیس راه، پردیس آموزشی و پژوهشی سعیدآباد، مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی.     
-تبریز،خيابان عباسی، ایستگاه حاج هاشم ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی( ساختمان آموزش).
-تبريز، کوی ولیعصر، سرازیری ولیعصر - روبروی اداره کل راه و شهرسازی استان.

مدیر مرکزرشد کشاورزی: خانم دکتر ولیزاده - شماره تماس 09143103123

شماره فاکس مرکز تحقیقات: 35280942-041   
 

وب‌سايت: http://azaran.areeo.ac.ir   و www.eastp.ir
پست الکترونیک: roshdazaran@areeo.ac.ir


 
تصاویر از نمای داخلی، خارجی ، آزمایشگاه ها و کارگاه های ساختمان مرکز رشدپذیرش ایده ها و طرح ها از طریق لینک زیر انجام می شود