معرفی مرکز رشد مرند 
مرکز رشد واحدهای فناور مرند در سال 1389 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مرند مستقر شده و تابحال با پذیرش چهار موسسه حقیقی به عنوان فناور پیش رشد فعالیت خود را  آغاز کرده است.  
خدمات و امکانات مرکز رشد مرند 
امکانات و خدمات ویژه ای که مرکز مرند می تواند در اختیار شرکت ها و موسسات قرار دهد به شرح ذیل میباشد: 

  • کارگاه جوشکاری و بازرسی جوش 
  • کارگاه الکترونیک 
  • کارگاه برق
  • کارگاه تراشکاری
  • کارگاه صنایع خودرو 
  • کارگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  • کارگاه تأسیسات 

مرکز رشد واحد فناوری مرکز بدون وب سایت و کانال مجازی می باشد. 

آدرس : تبریز،  مرند کیلومتر 5 جاده مرند ،  شهرک میلاد جنب اداره هواشناسی یا بیمارستان آیت الله کوه کمری
شماره تماس:34-42284133-041 
شماره فاکس: 42284136-041 
شماره مستقیم مدیر مرکز : 42284135-041 
مدیر مرکز:  محمد رضا نصیری

تصاویر از نمای داخلی، خارجی ، آزمایشگاه ها و کارگاه های ساختمان مرکز