تلفنخانه و دبیرخانه
                                                                 ساختمان شهریار                                               مجتمع عصر انقلاب
شماره دفتر 04133370497 تلفن 04134265021
فاکس 04133352280 فاکس 04135265006
شماره دفتر ریاست 04133352282 دبیرخانه 04134265006

  
حوزه ریاست
تلفن تماس سمت نام و نام خانوادگی
04133362280 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی دکتر سعید جعفری راد
04133370496 معاون پشتیبانی و توسعه منابع دکتر یاسر شهبازی
04133366199 معاون فناوری و نوآوری دکتر مهدی زینالی
04133366205 کارشناس حوزه ریاست و امور بین‌الملل دکتر امین عبدی
04133370495 کارشناس روابط عمومی پویا آهنگر آتشی
04133370495 کارشناس ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل پریسا حق‌پرست
04133363280 مسئول دفتر ریاست پرویز اژدردوست 
04133366343 مسئول حراست مهدی تارقلی زاده
04133363370 کارشناس امور حقوقی زهرا محمدی
04133363280 منشی ریاست ابوالفضل عظیمی


 
حوزه معاونت پشتیبانی
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
فاطمه پاک عنصرودی امور اداری 04134265012
صدقعلی رستمی کارشناس امور اداری 04134265041
پروین پورسعدی کارشناس امور اداری 04134265041
مجتبی ناصر نیا کارپرداز 04134265015
شهرام اکبرزاده خدمات 04134265009
حمید فریدابراهیم نیا دبیرخانه 04134265006
سید حمید نوحی مسئول انبار و خدمات عمومی 04134265009 
امور مالی 
باقر نصرتی مدیر امور مالی 04134265016
خدیجه جباری وردین کارشناس امور مالی 04134263151
نادر محمدی پور کارشناس امور مالی 04134265102
رقیه همت وکیلی کارشناس امور مالی 04134263151
جواد راه نو کارشناس امور مالی 04134263151

امور عمرانی

احد شعری مقدم

امور عمرانی

04134265030

عارف حسن پور کارشناس امور عمرانی 04134265027
حمید تقوایی مسئول  تاسیسات 04134265037


 
حوزه معاونت فناوری و نوآوری
مرکز رشد
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
بهمن محمدیاری مدیر مراکز رشد   04134265004
ناهیده نورافکن پشتیبانی امورفناوری 04134265017
معصومه کرمی کارشناس مرکز رشد 04134265129
سمیه ایامی  کارشناس مرکز رشد 04134265120
سمیرا حیدرزاده کارشناس مرکزرشد 04134265045
فرشید صفائی مهر کارشناس مراکز رشد اقماری 04134265003
مسعود حاجی پور کارشناس مالکیت معنوی 04134265011
موسسات
مریم آرین خواه مدیر موسسات 04134265013
معصومه کوه پیما کارشناس موسسات 04134265005
فاطمه پورصادق کارشناس موسسات 04134265005
انفورماتیک
داود جی افرام کارشناس انفورماتیک 04134265002
بازاریابی و تجاری سازی
فرهاد خلقی مدیر بازاریابی 04134265014
وحید مددی کارشناس بازاریابی 04134265053
سپیده خدایارپور کارشناس بازاریابی 04134265149
خدمات فنی و تخصصی
سعید اصلانی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی 04134265090
محمد سلمانی مقدسی کارشناس آزمایشگاه 04134265038
 
نگهبانی
نگهبانی مجتمع عصر انقلاب 04134256618
نگهبانی ساختمان های شهریار 1 و 2 04133370493


 
 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - ساختمان شهریار 1و2

آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع  گلگشت -  ساختمان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

شماره دفتر :  33370497 - 041      شماره دفتر‌ریاست    33352282 - 041  

نمابر : 33352280- 041

پست الكترونيكی : info@eastp.ir

کد پستی :5165639918
 


 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - مجتمع عصر انقلاب

آدرس :  تبریز - شهرک اندیشه - کیلومتر 2 جاده کرجان- به طرف امام زاده سید محمد آقا کرجانی- مجتمع عصر انقلاب

تلفن: 28-34265021 - 041 

نمابر:  34265006-041

پست الكترونيكی :  info@eastp.ir

کد پستی : 5179865848