جدیدترین ویدئوها

بررسی مزایای ماده 11 قانون جهش دانش‌بنیان در برنامه پیشران شبکه سهند آذربایجان‌شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1402/4/6
ساعت ایجاد خبر : 18:21
شماره خبر : 3338
با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی در برنامه پیشران شبکه سهند آذربایجان‌شرقی، مزایای ماده 11 قانون جهش دانش‌بنیان بررسی شد.