نرم افزار هوشمند سوپر-رزولوشن تصاویر کم کیفیت


نام تولیدکننده: مهام ابزار آنیل


مشاهده جزئیات

سیستم داده‌برداری 10کاناله


نام تولیدکننده: مهام ابزار آنیل


مشاهده جزئیات

سیستم داده‌برداری تک کاناله


نام تولیدکننده: مهام ابزار آنیل


مشاهده جزئیات

انکودر مغناطیسی برنامه پذیر


نام تولیدکننده: مهام ابزار آنیل


مشاهده جزئیات

ایستگاه پمپاژ هوشمند پیش ساخته پرتابل


نام تولیدکننده: طراح گستر آب آرا


مشاهده جزئیات

گیربکس 1به 4 پشت تراکتوری (نسل جدید )


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)


مشاهده جزئیات

گیربکس 1 به 3 پشت تراکتوری ( نسل جدید )


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)


مشاهده جزئیات

کودکامل ماکرو


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

اسید استیک 15درصد


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

الکتروگیربکس گلخانه ای (هوشمند) پگاسوس


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)


مشاهده جزئیات

کود مایع ازته (محلول اوره نیترات آمونیوم) (UAN 30%)


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

رطوبت گیر هوشمند گلخانه ای 1.5کیلووات 2 اسب


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)


مشاهده جزئیات

پمپ گیربکس سرخود پشت تراکتوری


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)


مشاهده جزئیات

گوگرد بنتونیت دار


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

گوگرد میکرونیزه


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

سوپرفسفات ساده


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

سوپرفسفات تریپل


نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز


مشاهده جزئیات

ایستگاه پالتایزینگ (خط بسته بندی و جعبه گذاری)


نام تولیدکننده: گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد


مشاهده جزئیات