جدیدترین تصاویر

بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور از شرکت های مستقر در پارک
تاریخ ایجاد خبر : 1402/12/18
ساعت ایجاد خبر : 10:47
شماره خبر : 3488