جدیدترین تصاویر

واگذاری ازمایشگاه نفت و پتروشیمی
تاریخ ایجاد خبر : 1403/1/7
ساعت ایجاد خبر : 15:14
شماره خبر : 3504
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد؛ آزمایشگاه نفت و پتروشیمی خود را به مساحت 220 مترمربع واقع در شهرک اندیشه، کیلومتر 2 جاده کرجان، مجتمع عصر انقلاب، بلوک 2 به مدت یک سال شمسی و با قیمت پایه ماهانه 1075 میلیون ریال به شرح ذیل به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد؛ آزمایشگاه نفت و پتروشیمی خود را به مساحت 220 مترمربع واقع در شهرک اندیشه، کیلومتر 2 جاده کرجان، مجتمع عصر انقلاب، بلوک 2 به مدت یک سال شمسی و با قیمت پایه ماهانه 1075 میلیون ریال به شرح ذیل به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 


متقاضیان جهت بازدید از آمایشگاه، تا تاریخ 18/01/1403 در روزهای غیر تعطیل پس از هماهنگی، به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند.

-  سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد مجموع اجاره بهاء سالانه بوده که به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.

-  داشتن سابق کار مرتبط یا مجوز فعالیت آزمایشگاهی الزامی است.

-  مبلغ کل اجاره بهاء سالانه 12900 میلیون ریال بوده که طی 12 فقره چک صیادی در زمان تنظیم قرارداد اخذ خواهد شد.

-  جهت هماهنگی برای بازدید به شماره34265011-041 و 09147317539با مسئول فنی آزمایشگاه های پارک علم و فناوری(آقای حاجی پور) تماس حاصل فرمایید.