جدیدترین تصاویر

نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1402/12/18
ساعت ایجاد خبر : 10:52
شماره خبر : 3490