جدیدترین محصولات درج شده

تجهیزات روشنایی باند

تعداد بازدید: 277 عدد

کد محصول: 102

محصولات ما استانداردهای مورد لزوم فرودگاهی را دارا می باشند و با تامین و بکارگیری محصولات در فرودگاههای مختلف تجاری و نظامی ایران ما رفرنس های مهمی را در کشور داریم

نام تولیدکننده: ایش بیلن ارس

شماره تماس: 04134454247

ایمیل: j.pourbenam@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: