جدیدترین محصولات درج شده

گوگرد بنتونیت دار

تعداد بازدید: 36 عدد

کد محصول: 165

گوگرد بنتونیت دار

ترکیبات سازنده : گوگرد ، بنتونیت و سولفات کلسیم

 دستورالعمل مصرف:

این کود برای تمامی محصولات کشاورزی و باغی مناسب بوده منتهی لازم است ابتدا در بهمن ماه و یا در فروردین ماه در اطراف هر درخت چه آن درختانی که بصورت غرق آبی آبیاری میشوند و چه قطره ای و یا بصورت دیمه از کنار تنه تا سایه انداز هر درخت دارای هر سنی که هستند مقدار 5 کیلوگرم گوگرد بنتونیت دار را پاشیده و در صورت امکان با خاک مخلوط نمایید.

موارد مصرف : جهت مصرف در زراعت ، باغات  و تاکستان ها (انگور ، سیفی جات و ...)

نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز

شماره تماس: 0413244112

ایمیل: tabdil.mohandesi@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: